არმატურა

არმატურა (ცხლადგლინული-იმპორტირებული და სამამულო წარმოების)

პერიოდული პროფილის არმატურის ნაგლინი რკინაბეტონის კონსტრუქციებისათვის
კლასი A500C
Standards/НТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94• Ø8
• Ø10
• Ø12
• Ø14
• Ø16
• Ø18
• Ø20
• Ø22
• Ø25
• Ø28
• Ø32