ჩვენი პროდუქცია

არმატურა
პერიოდული პროფილის არმატურის ნაგლინი რკინაბეტონის კონსტრუქციებისათვის [...]

გლინულა
გლინულა ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან ჩვეულებრივი ხარისხის В УО1 [...]

ცივადტვიფრული არმატურა
ცივადტვიფრული პერიოდული პროფილის არმატურა მზადდება გლინული [...]

შენადუღი ბადე
კომპანია გთავაზობთ შენადუღი ბადის დაზადებას ცხლადგლინული [...]

2D ნაკეთობები
გლინული ნახშირბადოვანი ჩვეულებრივი ხარისხის Ø 6.5 და Ø 8.0 ფოლადის [...]

სამშენებლო დგარი
კომპანია გთავაზობთ, საკუთარი წარმოების სამშენებლო დახურული და ღია ტიპის [...]

დაკალიბრებული მავთული
დაკალიბრებული მავთული მზადდება ჩვეულებრივი ხარისხის ნახშირბადოვანი [...]