შპს "მონოლითი"

სამშენებლო დგარი

2D ნაკეთობები

რუსთავის გზატკეცილი N36, 0165, თბილისი, საქართველო.

ტელ: +995 32 260 41 41 (12 10) შიდა
ტელ/ფაქსი: +995 32 240 30 83
ელ-ფოსტა: office@monoliti.ge