ცივადტვიფრული არმატურა

ცივადტვიფრული პერიოდული პროფილის არმატურა

ცივადტვიფრული პერიოდული პროფილის არმატურა მზადდება გლინული ნახშირბადოვონი ფოლადის SAE 1010 მარკის მავთულისაგან დიამეტრით – Ø 6.5, Ø 8.5, Ø 11.0, Ø 13.0. პროფილი ხასიათდება გრძივი წიბოებით, რომლებიც არმატურის ღეროს ჰყოფს 3 სექტორად. მათში ამოტვიფრულია ირიბად განლაგებული სეგმენტური (ნამგლისებური) წიბოები.
ცივადტვიფრული პერიოდული პროფილის არმატურის დიამეტრებია:


• Ø 6.0

• Ø 8.0

• Ø 10.0

• Ø 12.0

ცივადტვიფრული პერიოდული პროფილის არმატურის სტანდარტული სიგრძე:

• L=6000mm

• L=8000mm

• L=12000mm

ცივადტვიფრული პერიოდული პროფილის არმატურისაგან მზადდება ბადე კვანძების წერტილოვანი შედუღებით.